موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها
کارگاه های روانشناسی برای عموم
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/15
مهلت ثبت نام : 1402/07/25
مدت دوره : 2 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر الهام موسویان
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 3,000,000ریال
کلیک
طراحی سایت