موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها


*پر کردن تمام موارد الزامی است
مطالعه راهنمای ثبت نام قبل از پر کردن این فرم الزامی است
استان
شهر
نام    
نام خانوادگی    
جنسیت
نام کاربری    
 
کلمه عبور  
تکرار کلمه عبور  
پست الکترونیک    
تلفن همراه    
شماره واتساپ  
تلفن ثابت(به همراه کد)    
تلفن ضروری(به همراه کد)    
شماره شناسنامه    
کد ملی      
محل صدور شناسنامه    
تاریخ تولد
نام پدر    
مقطع
رشته  
آدرس  
کد پستی    
حجم فایل های ارسالی می بایست کمتر از 1 مگابایت باشد
اسکن کارت ملی      
اسکن صفحه اول شناسنامه      
اسکن مدرک تحصیلی مرتبط      
مدرک تحصیلی مرتبط (رشته های مشاوره، روانشناسی،علوم تربیتی، پزشکی و پیراپزشکی)
عکس 3*4      
این عکس روی گواهینامه پایان دوره شما درج می شود.
مدرک دیگر(اختیاری)    
نحوه آشنایی  
چپ دست
طراحی سایت