موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها

دوره تستی لطفا ثبت نام نکنید.

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1402/10/30
طول دوره 20ساعت
توضیحات
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس کارشناسان موسسه
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 50,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت