موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها
در موقعيت فعلي جامعه كه بسياري از برنامه ها و سياست ها در جهت تسهيل ازدواج جوانان متمركز شده است، ضروري است كه براي ساختن يك ازدواج موفق نيز، جوانان را آماده و آگاه سازيم. بنابراین آموزش صحیح مهارتهای ازدواج و خانواده گام بزرگی در جهت بهبود روابط بین اعضای خانواده محسوب می‌شود. آموزش به جوانان و خانواده‌ها یک مسئولیت بزرگ اجتماعی است که بر عهده متخصصین حوزه سلامت روان می باشد؛ بنابراین آماده‌سازی مربیان مهارتهای ازدواج و خانواده برای تدریس صحیح و کارآمد این مهارتها در بین عموم مردم، نیاز به برنامه‌ریزی و کوشش مضاعف دارد.

اهداف کلی طرح

1- تربیت مدرسان متخصص در امر آموزش های پیش از ازدواج

2- توانمندسازی مدرسان فعال در حوزه آموزش های پیش از ازدواج

3- ایجاد وحدت رویه در برگزاری آموزش های پیش از ازدواج

4- فراهم کردن امکان استفاده از متخصصان مختلف درآموزش های پیش از ازدواج

5-  تقویت توانمندی های تدریس مدرسان دوره های آموزش پیش از ازدواج

6- تقویت خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدرسان دوره های آموزش پیش از ازدواج.

7- بسترسازی جهت اشتغالزایی مدرسان دوره های آموزش پیش از ازدواج

 

 

طراحی سایت