موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها

تستی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1401/11/30 الی 1401/12/02
طول دوره 32ساعت
توضیحات

برای تست

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت مدرس تستی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 10,000 ریال
تخفیف --
محتوا

دوره تستی

طراحی سایت